Страните-членки на ЕС не прилагат правилата за свободно движение, твърди Брюксел

От Теодор Войников • Dec 16th, 2008 • Категория: Светът

Прилагането на правилата за свободно движение и пребиваване на хора на територията на държавите-членки на ЕС е „доста разочароващо”, според изявление на Европейската Комисия от сряда, 10 декември.

Понастоящем гражданите на ЕС имат право да  живеят, учат, работят и да се пенсионират в друга държава-членка на съюза. Това право е свързано с някои изисквания и условия, които са определени в европейски законодателен акт от 2004 г.

Въпреки това, според Брюксел повечето държави са се провалили в прилагането на тези правила.

Според Комисията „нито една отделна държава-членка не е транспонирала директивата [относно правото на гражданите на Съюза да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки] ефективно и правилно в нейната цялост. Нито един член от директивата не е транспониран ефективно и правилно от всички държави-членки.

“Цялостното транспониране на директивата е доста разочароващо”, заяви в свое изявление Еврокомисията.

Само Кипър, Финландия, Гърция, Люксембург, Малта, Португалия и Испания са транспонирали правилно повече от 85% от разпоредбите на директивата.

От друга страна, Австрия, Дания, Естония, Словения и Словакия са транспонирали правилно по-малко от 60% от разпоредбите на директивата.

Допълнително, някои страни създават изкуствени пречки пред свободното движение на гражданите на Европейския съюз.

Такъв пример е правото на пребиваване на европейците в други държави-членки за повече от три месеца, което някои държави обвързват с условия, непредвидени в директивата.

Според директивата за свободното движение на хора и пребиваване в ЕС всеки гражданин на Европейския съюз, който е студент, работник или самонаето лице (едноличен търговец), или има достатъчно средства, „за да не се превърне в бреме за системата за социална помощ на страната-домакин” и има здравна осигуровка в приемащата страна, може да пребивава във всяка държава-членка на Европейския съюз повече от три месеца. 

„Пропуските при прилагането на Европейското законодателство в тази област могат да доведат до нарушаването на принципи, които стоят в основата на Европейската конструкция”, заяви еврокомисарят по правосъдието Жак Баро пред журналисти.

Той добави, че ако нещата не се променят, Комисията няма да се поколебае да образува наказателна процедура срещу държавите-членки, които системно не прилагат правилно Директивата за свободното движение и пребиваване в ЕС.

Текстът е със съкращения. Оригиналът може да бъде намерен тук.

Tagged as:

Теодор Войников (23) учи международни отношения в СУ "Свети Климент Охридски". Има многостранни интереси, предимно в областта на историята и архитектурата. Член е на българската секция на The Young European Federalists (JEF) и пише статии за The New Federalist (TNF). През юли 2008 г. участва в състезание по международно право (Balkan Case Challenge) във Виена, където неговият отбор печели. Понастоящем е координатор на BCC за България. Участвал е в екологичен клуб „Матер Еко” и е автор на идеята за този сайт.
Пишете на автора | Всички статии от Теодор Войников