Author Archive

Магично послание от миналото

От Петя Пишмишева • Apr 2nd, 2009 • Категория: Култура

Оглушителният звън на чанове и хлопки, водовъртежът от искрящо ярки цветове, специфичният мирис на кози и овчи кожи те поглъщат и понасят в общия устрем на танца, отвеждат в един нереален свят. Наистина, човек неусетно бива напълно омагьосан и потъва в динамиката на лудешката кукерска игра, зашеметен от страховитите маски - дoтолкова, че дни наред [...]