Още една стена бе съборена

От Екип E-comedia • Sep 26th, 2010 • Категория: Образование

Младежи от шест страни се срещат в България, за да съборят преградите помежду си.

Блажена Димитрова

От 23-ти до 30-ти август 2010 г., в Лозен, Фондация Мадара-България организира младежки обмен „Да съборим преградите, които ни разделят“, с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие“ на Европейската комисия.

Двадесет и една години след падането на „желязната завеса“, младежи от три източноевропейски страни (България, Румъния, Чехия) и три западноевропейски страни (Италия, Франция, Германия) се събраха, за да преодолеят предразсъдъците помежду си. Проектът имаше за цел да подпомогне междукултурния диалог, като същевременно създаде усещане за обща европейска идентичност.

Участниците имаха възможност да се научат да работят и да се забавляват заедно, развивайки своите знания и умения чрез множество разнообразни дейности. Благодарение на различни симулационни игри, уъркшопи, лекция, „международни вечери“ с презентации, песни, танци и дегустация на традиционни ястия, участниците успяха да се докоснат до културата на „другия“. Нещо повече, описвайки чертите от характера на приказен герой от своя национален фолклор, те се опитаха да открият общи характеристики, присъстващи в разказите на всички и изградиха образа на европейския герой. Оказа се, че този европейски герой може да бъде както мъж, така и жена, най-често произхожда от обикновено семейство, а част от качествата му са смелост, всеотдайност, невинност, развит интелект и не на последно място загриженост за семейството.

За да опознаят по-добре българите, младежите попитаха софиянци коя европейска страна биха искали да посетят и какво е Европейският съюз за тях. Почти всички интервюирани бяха положително настроени към членството на България в ЕС, а като основно предимство за тях като граждани беше посочена възможността за пътуване из Европа. Голяма част от софиянци показаха предпочитание към традиционните туристически дестинации като Италия, Франция и Великобритания, но се срещаха и по-„екзотични“ отговори като например Дания.

Участниците в младежкия обмен не само имаха възможност да се запознаят с историята, институциите на ЕС и програмите на Европейската комисия, насочени към младежта, но и сами да изработят бъдещи проекти и дори да участват в симулация на предизборна кампания за Европейския парламент. Спечелилият кандидат трябваше да се съревновава с опонентите си в открит дебат и получи мнозинството от гласовете на избирателите благодарение на платформата си, която акцентираше върху проблемите на здравеопазването сред децата и бременните жени в Европа.

Въпреки, че с присъединяването на десет източноевропейски страни към ЕС формално и последните прегради, които разделяха Изтока от Запада бяха преодолени, все още съществуват предразсъдъци и неразбиране помежду ни или просто липса на информираност за „другия“- за „другата“ стратегия за справяне с проблемите, за „другата“ гледна точка. Именно поради тази причина, младежите участвали в проекта „Да съборим преградите, които ни разделят“, бяха единодушни по време на дискусиите, че бъдещи младежки обмени като този биха подобрили не само междукултурния диалог между Източна и Западна Европа, но и са стимул за креативност и успешна работа в екип.

Tagged as: , ,