Гласуване онлайн за новото лого на ЕС за биологични продукти

От Екип E-comedia • Jan 25th, 2010 • Категория: Екология, Новини

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на Европейската комисия приканва всички европейски граждани да гласуват в конкурса за лого на ЕС за биологични продукти. Гласуването продължава до 31 януари на уебсайта на инициативата, където са изложени трите проекта на лого, допуснати до заключителния етап.

С новото лого се цели повишена защита на потребителите и популяризиране на биологичното земеделие. За разлика от сегашното лого, спечелилото конкурса лого ще бъде задължително за всички предварително пакетирани биологични продукти, произхождащи от 27-те държави-членки на ЕС и отговарящи на стандартите за етикетиране.

Новото лого трябва да представя ЕС както в рамките на неговите граници, така и извън тях. То следва да е лесно за запомняне и да предизвиква асоциации с ЕС и биологичното земеделие, без да се използват каквито и да са думи или букви.

Що е биологично земеделие?

Биологичното земеделие е земеделска система, чието предназначение е да се сведе до минимум човешкото въздействие върху околната среда и цели да осигури на потребителите прясна и естествена храна без да нарушава естествените природни цикли.

Широко използвани практики на биологичното земеделие са:

- Прилагат се много стриктни ограничения върху използването на пестициди и изкуствени торове, антибиотици за животни, хранителни добавки, спомагателни вещества в преработката на храните, както и други добавки от този тип

- Абсолютно забранено е използването на генетично модифицирани организми

- Животните се отглеждат в свободни, открити пространства и чрез хранене с биологичен фураж и др.

Повече информация относно политиката на ЕС, свързана с биологичното земеделие, можете да намерите тук

Tagged as: , , ,