Започва конкурс за избиране на български младежки делегати на ООН

От Теодор Войников • Apr 6th, 2009 • Категория: Новини, Образование

Краен срок: 30 април 2009 г.

Предлагат ви някаква работа ерзац в публичната администрация срещу смехотворните 400 лв. (тук), но вие знаете, че можете много повече. Английският ви е безупречен, общувате с лекота и сте способни да разплетете и най-сложния проблем.  Освен това сте изпълнени със страстно желание да промените света към по-добро. Какво по-подходящо място за реализация на вашите умения от централата на ООН в Ню Йорк. Станете български младежки делегат на ООН! Защото младите са решението, а не проблемът!

Дружеството за ООН в България организира национален  конкурс за избиране на български младежки делегат към организацията за периода 2009/2010 г. Конкурсът се провежда в три кръга: подбор по документи (11 март – 30 април 2009 г.); телефонно интервю и въпросник: (4 – 10 май 2009 г.); и ситуационно интервю и събеседване с представително жури (между 18 и 22 май 2009 г.) След последния кръг ще бъдат излъчени двама делегати.

За участие в първия кръг на конкурса кандидатите трябва да изпратят CV, мотивационно писмо на български език и есе на тема ”Аспектите на една от петнадесетте приоритетни области на Световната програма за действие за младежта, която смятате за най-подходяща за България; причините за съществуването на проблема в страната и възможни начини за разрешаването му” на английски език.

Световната програма включва следните петнадесет области: 1. образование, 2. заетост, 3. глад и бедност, 4. здравеопазване, 5. околна среда, 6. злоупотреба с наркотици, 7. детска престъпност, 8. свободно време и културна среда, 9. момичета и млади жени, 10. пълноценно и ефективно участие на младите хора в живота на общество и във вземането на решения, 11. глобализация, 12. информационни и комуникационни технологии, 13. борбата с ХИВ/ СПИН, 14. младежи във въоръжените конфликти и 15. диалог между поколенията. Кратко описание на всяка област можете да намерите тук.

Младежките делегати на ООН обикновено са на възраст между 18 и 29 години, с богат опит в сферата на гражданското общество и широки познания за проблемите на младежта, ООН и международните отношения. Те се включват в националната делегация на Република България към ООН и имат възможността да представляват страната в събрания, свързани с младежта, като Трети комитет на Общото събрание.

Досега трима младежки делегати са представлявали българската младеж: през 2007 г. това са Боряна Атанасова и Ивайло Стоименов, а през 2008 – Елизабета Петрова.

Крайният срок за изпращане на документите е 30 април. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на българските младежки делегати в ООН.

Tagged as:

Теодор Войников (23) учи международни отношения в СУ "Свети Климент Охридски". Има многостранни интереси, предимно в областта на историята и архитектурата. Член е на българската секция на The Young European Federalists (JEF) и пише статии за The New Federalist (TNF). През юли 2008 г. участва в състезание по международно право (Balkan Case Challenge) във Виена, където неговият отбор печели. Понастоящем е координатор на BCC за България. Участвал е в екологичен клуб „Матер Еко” и е автор на идеята за този сайт.
Пишете на автора | Всички статии от Теодор Войников