Posts Tagged ‘Фондация “Мадара”’

Още една стена бе съборена

От Екип E-comedia • Sep 26th, 2010 • Категория: Образование

Младежи от шест страни се срещат в България, за да съборят преградите помежду си.
Блажена Димитрова
От 23-ти до 30-ти август 2010 г., в Лозен, Фондация Мадара-България организира младежки обмен „Да съборим преградите, които ни разделят“, с финансовата подкрепа на програма „Младежта в действие“ на Европейската комисия.
Двадесет и една години след падането на „желязната завеса“, младежи от [...]