Posts Tagged ‘гласуване’

Гласуване онлайн за новото лого на ЕС за биологични продукти

От Екип E-comedia • Jan 25th, 2010 • Категория: Екология, Новини

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на Европейската комисия приканва всички европейски граждани да гласуват в конкурса за лого на ЕС за биологични продукти. Гласуването продължава до 31 януари на уебсайта на инициативата, където са изложени трите проекта на лого, допуснати до заключителния етап.
С новото лого се цели повишена защита на потребителите и [...]