Търсят се участници за симулация на реална сесия на ООН на тема „Международна сигурност и борба с тероризма”

От Екип E-comedia • Oct 25th, 2010 • Категория: Новини

На 31 октомври от 10:30 в зала 2005 в сградата на УНСС ще се проведе семинар на тема „Международна сигурност и борба с тероризма” чрез симулация на реална сесия на ООН. Желаещите да вземат участие студенти трябва да се регистрират на електронен адрес mun_unwe@yahoo.com до 29 октомври.

Целта на семинара е да развие у студентите умения за дебатиране, защита на позиция и прокарване на предложения. Студентите ще представляват различни държави и ще защитават техните интереси в сферата на международната сигурност. Семинарът ще започне със среща-разговор със Соломон Паси, бивш външен министър и депутат, след което ще преминат към въвеждане на протокола и правилата, в рамките на които се провежда една нормална сесия на ООН. След симулацията ще има НПО павилион, на който различни неправителствени организации, занимаващи се с младежки проекти, политики и инициативи ще представят на студентите възможностите, които предлагат.

Семинарът се организира от Асоциацията на студентите по социология към СУ”Св. Климент Охридски” като част от 3-годишен проект, който всяка година подготвя и изпраща делегация от 10 български студенти на международната симулация Национален Модел ООН в Ню Йорк. Организаторите на семинара са 10 студенти, които представляваха България тази година в централата на международната организация и които целят предаване на придобития там опит на други български студенти.

Това е вторият от 3 подобни семинара – първият се проведе през месец май т.г. в СУ”Св.Климент Охридски”, а третият ще бъде в първата седмица на месец ноември в Нов български университет.

Tagged as: , , ,