Конкурс за студентско есе на тема европейска културна идентичност

От Екип E-comedia • Apr 7th, 2010 • Категория: Новини

Държавният културен институт към Министерство на външните работи, Дипломатическият институт и Европейски културен център - Женева обявиха национален конкурс за есе на тема „Европейската културна идентичност и българската перспектива”. Конкурсът се организира по повод на Деня на Европа – 9 май, и обявената от ЮНЕСКО Международна година за сближаване на културите.

Условия за участие

Участниците в конкурса трябва да напишат есе на български език с обем до 4 стандартни печатни страници по зададената тема и да изпратят писмената си работа на bdi@mfa.government.bg не по-късно от 30 април 2010. Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка (адрес и телефон), изучавана специалност и университет, както и дали владеят английски или френски език.

Награди

Тримата победители в конкурса ще бъдат наградени с тридневно посещение в Женева, Швейцария. Те ще имат възможност да се срещнат с изтъкнати представители на академичните и културните среди, да посетят библиотеката на ООН, както и музея “Мартен Бодмер”.

Допълнителна информация

За повече информация може да се обадите на телефони 02 807 6440 и 02 807 6442.

Tagged as: ,